چراغ ها ثابت شدند؟

خیر

 • ابی چشمک زن
 • دقیقه منتظربمانید
 • دستگاه زیر قسمت فلزی نصب شده است
 • خودرو زیر سقف است
 • ردیاب بصورت سروته است
 • دستگاه معیوب است
 • قرمز چشمک زن
 • سیمکارت سوخته است
 • سیمکارت نصب نیست
 • دستگاه معیوب است
 • سبز چشمک زن
 • سیمکارت شارژندارد
 • اینترنت سیمکارت غیرفعال است
 • محدوده تحت پوشش اینترنت نیست
 • تنظیمات ردیاب اشتباه است
 • اشکال از سامانه ردیاب است

بله

برای گرفتن نام کاربری وپسورد ثبت نام کرده اید؟

بله

از منوی زیر نرم افزار دلخواه و کاربری خودتان را دانلود کنید،و وارد پنل مدیریت ردیابهای خودتان شوید