سرور ردیاب

سرور ردیاب

دزگیر و اعلام حریق

اولین و تنهاترین تولید کنندهتوس ارا اولین و تنها تولید کننده سرور ردیاب در ایران می باشد


سرور ردیاب میکرولینو در چند مدل برای کاربردهای :
سازمانی
شرکتی
ویژه آتش نشانی
ویژه کاربردهای اورژانسی
با گزارشهای متنوع
فایل راهنمای نصب دستگاه

Views: 41