سرور ردیاب

سرور ردیاب


سرور ردیاب

سرور ردیاب

اولین و تنهاترین تولید کنندهتوس ارا اولین و تنها تولید کننده سرور ردیاب در ایران می باشد


سرور ردیاب میکرولینو در چند مدل برای کاربردهای :
سازمانی
شرکتی
ویژه آتش نشانی
ویژه کاربردهای اورژانسی
با گزارشهای متنوع
فایل راهنمای نصب دستگاه

Views: 159

شما هم اگر پیشنهادی دارید،برای ما ارسال کنید.